Kurzy pro děti a mládež

V naší škole pořádáme dětské kurzy pro děti od 6 let do 15 let.
Od 16 let jsou pak děti zařazeny do kurzu pro dospělé. Veškerá výuka probíhá v malých skupinkách, nízký počet dětí nám umožňuje individuální přístup a aktivní zapojení všech dětí do výuky.

Používáme kvalitní učebnice i vlastní materiály. Všechny kurzy pro děti mohou být zakončeny zkouškou Cambridge English, děti tak obdrží mezinárodně uznávaný certifikát.

Dětské kurzy

S výukou angličtiny je důležité začít již odmalička. Děti netrpí zábranami při mluvení jako dospělí, netrpí strachem z dělání chyb. Mají úžasnou schopnost naslouchat.

Vytvoření kladného vztahu k angličtině v dětském věku má pozitivní vliv na zdokonalování angličtiny v pozdním věku. Dětské kurzy angličtiny se zaměřují na všechny aspekty jazyka – psaní, mluvení, gramatiku, rozšiřování slovní zásoby a porozumění slyšenému textu.

Děti jsou rozděleny do kurzů nejen podle věku, ale i podle pokročilosti v jazyce. S výběrem Vám samozřejmě pomůžeme.

Rozpis kurzů:

Aktuální informace o rozvrhu najdete na naší Facebook stránce TOP English Šternberk nebo nás kontaktujte přímo na tel. 608 828 197.
Můžete také vyplnit naši on-line přihlášku .

Do kurzu mohou děti nastoupit i během celého školní roku, pokud to bude z kapacitních důvodů možné.

Výuka 1 x 60 minut týdně, cena kurzovného 1875 Kč / pololetí
(v ceně nejsou zahrnuty učebnice).

Všechny kurzy pro děti jsou vedené lektorkou/lektorem metodou „Rodilý mluvčí“.