Příprava na zkoušky Cambridge English

Zkoušky Cambridge English patří k celosvětově nejuznávanějším kvalifikacím pro studenty angličtiny. Úspěšně složená zkouška Cambridge English Vám dodá nejen sebevědomí a povzbudí Vás do dalšího studia, ale zároveň Vám potvrdí, že jste neplýtvali časem a prostředky zbytečně.

Všechny naše přípravné kurzy jsou vyučovány zkušenou kvalifikovanou lektorkou. Úspěšné složení zkoušek našimi studenty je pro nás opravdu důležité, protože Váš úspěch je zároveň našim úspěchem.

Zkoušky YLE (Starters, Movers, Flyers) jsou určeny dětem od 7 do 12 let a jsou strukturovány tak, aby je motivovaly k učení angličtiny. Tímto také školy ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. Veškeré naše dětské kurzy jsou postavené tak, aby Vaše děti měli možnost na jejich konci složit zkoušky YLE.

Zkoušky KET a PET jsou určeny především pro mládež, ale i pro dospělé, kteří používají angličtinu na základní úrovni. V naší škole kurzy KET a PET automaticky navazují na kurzy pro děti.

Zkouška FCE je nejrozšířenější ze zkoušek Cambridge English a je uznáváná tisíci firmami a školami po celém světě. FCE dokazuje, že jste schopni v angličtině nezávisle pracovat nebo studovat. V naší škole Vás důkladně připravíme na úspěšné složení této zkoušky a to buď formou skupinového kurzu nebo individuálně (One-to-one).

V naší škole připravujeme také na zkoušky CAE, CPE a v rámci firemních kurzů nebo individuální výuky (One-to-one) na zkoušky BEC.

cambridge english

Certifikáty o úspěšném složení zkoušek Cambridge English Vám takto mohou pomoci při ucházení se o studium či o práci v zahraničí. Také jsou vítaným přínosem pro Váš životopis, čímž si vylepšíte svou pozici na pracovním trhu.