Přípravné kurzy na maturitu

Nejste si jisti svým úspěchem u maturity z anglického jazyka? V našem přípravném kurzu na maturitu z anglického jazyka Vás čeká důkladná výuka, ve které procvičíme všechny části komplexní zkoušky:

  • Příprava na didaktický test (slovní zásoba, gramatika, nácvik poslechu, vyplňování typových cvičení)
  • Příprava na ústní část (nácvik popisu obrázků, komunikačních situací, procvičování maturitních témat)
  • Příprava na slohovou práci (psaní textů, pochopení zadání a práce se slovníkem)